സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

ചെയര്‍മാന്‍ : കെ എം രാജു
വൈസ്‌ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ : ശ്രീജാകുമാരി
     
 
സ്റ്റാന്റിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . ശ്രീജാകുമാരി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
2 . ശ്രീലത പി എസ്സ് മെമ്പര്‍
3 . നിഷ ജി മെമ്പര്‍
4 . മഞ്ജുഷ പി മെമ്പര്‍
5 . നോബിൾ പി എസ് മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . വിനു ആര്‍ നാഥ് ചെയര്‍മാന്‍
2 . സുബി പ്രജിത്ത് മെമ്പര്‍
3 . ബിജു മോഹനന്‍ മെമ്പര്‍
4 . എ സന്തോഷ് മെമ്പര്‍
5 . വൃന്ദ എസ് കുമാർ മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . സുറുമി മോൾ പി ബി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
2 . മിനി എസ്സ് മെമ്പര്‍
3 . പി വിനോദിനി മെമ്പര്‍
4 . സുരേഷ് വെട്ടുവേനി മെമ്പര്‍
5 . എസ് രാധാമണിയമ്മ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . ശ്രീവിവേക് ചെയര്‍മാന്‍
2 . അനസ് എ നസീം മെമ്പര്‍
3 . സജിനി സുരേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
4 . ഉമാറാണി പി ആര്‍ മെമ്പര്‍
5 . എസ് നാഗദാസ് മെമ്പര്‍
മരാമത്ത് കാര്യസ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . മഞ്ജു ഷാജി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
2 . അഡ്വ.ആര്‍ രാജേഷ് മെമ്പര്‍
3 . നിര്‍മ്മല കുമാരി എ മെമ്പര്‍
4 . കെ കെ രാമകൃഷ്ണൻ മെമ്പര്‍
വിദ്യാഭ്യാസ കലാ കായിക കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . എസ്സ് കൃഷ്ണകുമാര്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2 . സുജ മെമ്പര്‍
3 . സുഭാഷിണി കെ മെമ്പര്‍
4 . ഈപ്പൻ ജോൺ മെമ്പര്‍