കൗണ്‍സില്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം ഫോണ്‍
1 ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറി സുബി പ്രജിത്ത് കൌൺസിലർ 9074412466
2 തുലാംപറമ്പ് വടക്ക് അഡ്വ.ആര്‍ രാജേഷ് കൌൺസിലർ 9447469472
3 കിളിക്കാക്കുളങ്ങര മിനി എസ്സ് കൌൺസിലർ 9645061329
4 തൃപ്പക്കുടം ബിജു മോഹനന്‍ കൌൺസിലർ 8606812002
5 തുലാംപറമ്പ് നടുവത്ത് ശ്രീജാകുമാരി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ 9995923147
6 നഗരി ശ്രീലത പി എസ്സ് കൌൺസിലർ 6282248367
7 അരൂര്‍ എ‍ല്‍ .പി. എസ്സ് നിഷ ജി കൌൺസിലർ 9961320201
8 വാത്തുക്കുളങ്ങര നിര്‍മ്മല കുമാരി എ കൌൺസിലർ 9744386355
9 പി. എച്ച്. സി എസ്സ് കൃഷ്ണകുമാര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ കലാ കായിക കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ  9847014090
10 മാങ്കാംകുളങ്ങര അനസ് എ നസീം കൌൺസിലർ 8089956006
11 പിലാപ്പുഴ തെക്ക് സജിനി സുരേന്ദ്രന്‍ കൌൺസിലർ 9207201453
12 നെടുന്തറ എ സന്തോഷ് കൌൺസിലർ 9656068023
13 ത്രിവേണി വിനു ആര്‍ നാഥ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ  9446507888
14 ഈരിക്കല്‍ സുജ കൌൺസിലർ 7012842865
15 മണിമംഗലം മഞ്ജുഷ പി കൌൺസിലർ 8606579532
16 ആശുപത്രി ഉമാറാണി പി ആര്‍ കൌൺസിലർ 9744321024
17 ആര്‍ . കെ. ജംഗ്ഷന്‍ ശ്രീവിവേക് ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ  8281922991
18 നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര കെ എം രാജു ചെയര്‍മാന്‍ 9747171000
19 മാമ്പറ മഞ്ജു ഷാജി മരാമത്ത് കാര്യസ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ 9961709823
20 മൃഗാശുപത്രി പി വിനോദിനി കൌൺസിലർ 9947592676
21 തൈക്കൂട്ടം ലക്ഷംവീട് സുഭാഷിണി കെ കൌൺസിലർ 9847106348
22 സുരേഷ് മാര്‍ക്കറ്റ് ഈപ്പൻ ജോൺ കൌൺസിലർ 9526665932
23 വെട്ടുവേനി കെ കെ രാമകൃഷ്ണൻ കൌൺസിലർ 9496333300
24 ഡി.കെ.എന്‍ .എം. എല്‍ .പി.സ്കൂള്‍ സുരേഷ് വെട്ടുവേനി കൌൺസിലർ 9497245981
25 കെ. എസ്സ്. ആര്‍ .ടി. സി നോബിൾ പി എസ് കൌൺസിലർ 9495119018
26 ടൌണ്‍ വൃന്ദ എസ് കുമാർ കൌൺസിലർ 9496272294
27 തുലാംപറമ്പ് തെക്ക് സുറുമി മോൾ പി ബി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ 9020164419
28 ഡാണാപ്പടി എസ് രാധാമണിയമ്മ കൌൺസിലർ 9447798804
29 മണ്ണാറശ്ശാല എസ് നാഗദാസ് കൌൺസിലർ 9447011588